τα 6 βασικά συναισθήματα

Σύμφωνα με την θεωρία των συναισθημάτων του Parrot τα βασικά συναισθήματα  είναι 6: αγάπη, θυμός, φόβος, χαρά, λύπη και η έκπληξη. Ποιο κερδίζει τα……


0 Comments5 Minutes