Η απόσταση από την επιθυμία στην πραγματικότητα

Σε μια σχέση όπου δεν υπάρχει ουσιαστικός διάλογος, είναι…