Το παρόν ερωτηματολόγιο στοχεύει στο να σας δώσει μια γενική εικόνα για την σχέση σας με τους γονείς σας και πώς η σχέση αυτή επηρεάζει την ζωή σας. Η ερμηνεία αυτή είναι μια γενική επισκόπηση των πιθανών θεμάτων που αντιμετωπίζετε στην ζωή σας, χωρίς να είναι μια έγκυρη αναπαράσταση αυτών. Όπως με κάθε άλλο εργαλείο αυτοαξιολόγησης, συνίσταται να αφιερώσετε χρόνο στο να αναστοχαστείτε σε βάθος για τις απαντήσεις που δώσατε καθώς και για την τελική ερμηνεία του αποτελέσματός σας, προσαρμόζοντάς το στην δική σας πραγματικότητα.

Οι γονείς μου στη ζωή μου

1. Σε ένα γενικό πλαίσιο, πόσο θέλω να ικανοποιήσω τους γονείς μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

2. Πόσο σημαντικό είναι για μένα να νιώθω ότι οι γονείς μου είναι ικανοποιημένοι μαζί μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

3. Πόσο επηρεάζουν οι γονείς μου την συμπεριφορά μου στην καθημερινότητα;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

4. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις ακαδημαϊκές μου αποφάσεις;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

5. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις επαγγελματικές μου αποφάσεις;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

6. Πόσο έχουν επηρεάσει οι γονείς μου τις αποφάσεις μου για τις προσωπικές μου σχέσεις;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

7. Πόσο σημαντικό είναι για εμένα να εγκρίνουν οι γονείς μου τον/την σύντροφό μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

8. Πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς μου να γίνω και εγώ γονέας;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

9. Πόσο σημαντικό είναι για τους γονείς μου το να παντρευτώ;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

10. Πόσο παρεμβατικοί πιστεύω ότι είναι οι γονείς μου στην ζωή μου
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

11. Πόσο συχνά επικοινωνώ με τους γονείς μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

12. Πόσο δέχονται οι γονείς μου τα δικά μου πιστεύω και τις πράξεις μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

13. Πόσο νιώθω ότι έχω ικανοποιήσει τους γονείς μου μέχρι τώρα;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

14. Πόσο σημαντικό είναι για εμένα να εγκρίνουν οι γονείς μου τις επιλογές της ζωής μου;
1: καθόλου 2: ελάχιστα 3: μέτρια 4: αρκετά 5: πολύ

Αποτελέσματα άθροισης 

Minimum score: 14

Maximum score: 70

14-22 –> Φαίνεται ότι οι γονείς σας είχαν μικρή επιρροή στις αποφάσεις της ζωής σας. Ένα συνολικό σκορ κοντά στο χαμηλότερο άκρο, θα μπορούσε να σημαίνει ότι έχετε δουλέψει με τον εαυτό σας και έχετε πάρει τα ηνία της ζωής σας ώστε να συνειδητοποιήσετε το είδος της σχέσης σας με τους γονείς σας και πώς αυτό σας επηρεάζει. Θα μπορούσε όμως και να σηματοδοτεί ότι απορρίπτετε το αποτέλεσμα της επιρροής των γονιών σας πάνω σας, ίσως γιατί δεν νιώθετε ακόμα έτοιμοι το δείτε σε βάθος.

23-35 –> Είστε κοντά στο να βρείτε μια ισορροπία ανάμεσα στις δικές σας επιθυμίες και στο όραμα των γονιών σας για την ζωή σας. Ενδέχεται να αντιδράτε στις πλευρές των γονιών σας που δυσκολεύεστε να διαχειριστείτε και να δέχεστε τις πλευρές εκείνες που είναι περισσότερο συμβατές με το πώς βλέπετε εσείς την ζωή. Χρειάζεται να δουλέψετε στο να αποκτήσετε μια ισχυρότερη ισορροπία, που δεν θα μετακινείται από τις καθημερινές εντάσεις μεταξύ σας.

36-49 –> Φαίνεται να έχετε προσπαθήσει να εδραιώσετε μια υγιή ισορροπία με τους γονείς σας, όμως χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να θέσετε δυνατότερα και υγιέστερα όρια μαζί τους. Ενδέχεται να δικαιολογείτε κάποιες από τις συμπεριφορές τους και μπορεί να φοβάστε να αφήσετε δια παντός την επιρροή τους στην ζωή σας. Ίσως χρειάζεται να προσπαθήσετε να σπάσετε τον συσχετισμό μεταξύ του να θέτετε όρια και του να είστε “το κακό παιδί”.

50-70 –> Οι γονείς σας (ή η εκδοχή τους που έχετε εσωτερικεύσει) φαίνεται να έχουν κυρίαρχο ρόλο στην ζωή σας. Ενδέχεται να έχετε περάσει φάσεις όπου νιώθετε να πνίγεστε από τον έλεγχό τους, αλλά και από φάσεις που φοβάστε να τους χάσετε από την ζωή σας. Χρειάζεται να αρχίσετε να δουλεύετε με τον εαυτό σας και να μάθετε πώς να θέτετε υγιή και ισχυρά όρια. Το πιο σημαντικό βήμα για να φτάσετε εκεί είναι να παραδεχτείτε ότι οι γονείς σας έχουν ισχυρό έλεγχο τόσο προς εσάς όσο και προς την ζωή σας. Θα σας ωφελούσε να κατανοήσετε το γιατί και το πώς οι γονείς σας έχουν επηρεάσει την ζωή σας μέχρι τώρα.

Created by: George Lagios PhD (c), M.Sc.

Scientific Advisor: Vasiliki kouroglou PhD (c), M.Sc.